1 | 2 | 3 | 4

De uitvinders

Er is nog wel wat discussie over de vraag wie de echte uitvinder van de telefoon is. Tal van verhalen doen de ronde, zwartmakerij en heel veel juridisch gesteggel is er geweest, maar tot op de dag van vandaag blijft veel onduidelijk met betrekking tot de uitvinding van de telefoon.

Was het de spraakleraar Alexander Graham Bell, die in 1876 zijn patentaanvraag voor de "harmonische telegraaf" gehonoreerd zag? Of verdient Elisha Gray evenveel eer? Hij diende enkele uren na Bell z'n aanvraag eveneens een patentverzoek in. En de Duitse leraar Philip Reiss dan, die in 1861 geluidstrillingen omzette in elektrische stroompjes met zijn Reiss-microfoon? Of moeten we de uitvinding toeschrijven aan de Fransman Charles Bourseul die al in 1854 het idee van de telefoon beschreef? Of was het toch Antonio Meucci, die claimde al in 1855 een intercom systeem te hebben gemaakt in zijn huis?
Het lijkt een beetje op de gang van zaken bij veel uitvindingen en ontdekkingen: op een gegeven moment is de tijd er rijp voor: ideeën en bouwstenen zijn bedacht en voorhanden en degene die publiekelijk de synthese (al of niet met gejat materiaal) presenteert, gaat de geschiedenis in als dé uitvinder.

Bell komt ongetwijfeld de eer toe de telefoon tot een werkend systeem te hebben gemaakt, hij demonstreerde het met succes en wist investeerders ervoor te interesseren zodat een levensvatbaar commercieel systeem kon ontstaan.

Daarnaast zijn de namen van David Huges (koolstaafmicrofoon), Henry Hunnings (koolkorrelmicrofoon) en Lars Magnus Ericsson (innovatieve toestelontwerpen zoals de "Skeleton") voor altijd verbonden met de fundamentele ontwikkelingen uit de beginperiode van de telefoon.
De uitvinding van de moderne mobiele telefoon wordt toegeschreven aan Martin Cooper, die in 1973 met een bij Motorola ontwikkelde telefoon voor het eerst een cellulair systeem demonstreerde. Het idee had hij naar eigen zeggen trouwens aangereikt gekregen. Hier maakt de altijd aimabele Cooper op een sympathieke manier promotie voor wetenschap en technologie. Een filmpje voor een Nederlandse campagne ??
Tenslotte Steve Jobs, die met de IPhone de mobiele telefoon transformeert naar een smartphone; ik zou hem in dit verband willen noemen de uitvinder van de "níet-meer-telefoon".


 

Achtergronden

 • Het telefoontoestel
  De vorm, het uiterlijk van het telefoontoestel is sinds zijn introductie flink geëvolueerd, vooral door toepassing van steeds weer nieuwe materialen. Het aanvankelijke hout werd…
 • De uitvinders
  Er is nog wel wat discussie over de vraag wie de echte uitvinder van de telefoon is. Tal van verhalen doen de ronde, zwartmakerij en…
 • De werking
  In het navolgende leg ik voor de geïnteresseerde leek uit hoe hoe het telefoontoestel functioneert. Ik ga voorbij aan de eerste experimenten die werden gedaan…
 • Signaal-ruis verhouding
  De signaal-ruis verhouding (S/N) is één van de centrale begrippen in de wereld van de telecommunicatie en één van de belangrijkste…
 • Signalering
  Behalve zenden en ontvangen van spraak, moet een telefoontoestel ook nog aan een telefooncentrale kunnen melden dat de gebruiker een gesprek wil voeren en zo…
 • Lijnkiezers & Serietoestellen
  Lijnkiezers en serietoestellen; wat zijn het en wat zijn hun verschillen. Lijnkiezers en serietoestellen zijn toestellen ontworpen voor kleine bedrijven, kantoren, thuispraktijken e.d., waarbij er…
 • Zwijg, of zeg iets, dat beter is dan zwijgen.
  Pythagoras