1 | 2 | 3 | 4

Lijnkiezers & Serietoestellen

Lijnkiezers en serietoestellen; wat zijn het en wat zijn hun verschillen.

Lijnkiezers en serietoestellen zijn toestellen ontworpen voor kleine bedrijven, kantoren, thuispraktijken e.d., waarbij er behoefte is aan onderlinge communicatie en communicatie "naar buiten".

Een lijnkiezer is een telefoontoestel waarmee direct, d.w.z. zonder tussenkomst van een telefooncentrale, een verbinding kan worden gemaakt naar meerdere telefoonlijnen. Die telefoonlijnen kunnen binnen- en/of buitenlijnen zijn. Lijnkiezers voor uitsluitend binnenlijnen worden meestal intercom genoemd.
De lijnkiezers met ook buitenlijnen zijn van het type n/m, waarbij n staat voor het aantal buitenlijnen dat op de lijnkiezer beschikbaar is en m voor het aantal toestellen dat via de binnenlijnen onderling kan communiceren en dus ook via één van de n lijnen naar buiten kan bellen.

Een serietoestel functioneert als een 1/m lijnkiezer: één buitenlijn en m toestellen. Bij het serietoestel is er fysiek ook slechts één binnenlijn, waarop m toestellen parallel zijn aangesloten. Via de binnenlijn kan onderling getelefoneerd worden, desnoods met zijn allen tegelijk.
Een dergelijke schakeling leidt tot een eenvoudige en dus goedkope huistelefooninstallatie maar heeft als nadeel dat er een hiërarchie in de toestellen is: een toestel dicht bij de aansluiting van de buitenlijn kan andere toestellen afschakelen. Bij de onderlinge gesprekken via de huislijn is er geen privacy: iedereen kan in principe meeluisteren.
Lijnkiezers werden vooral in bedrijven en kantoren toegepast, serietoestellen kwamen veel voor bij huisinstallaties van particulieren.

Achtergronden

 • Het telefoontoestel
  De vorm, het uiterlijk van het telefoontoestel is sinds zijn introductie flink geëvolueerd, vooral door toepassing van steeds weer nieuwe materialen. Het aanvankelijke hout werd…
 • De uitvinders
  Er is nog wel wat discussie over de vraag wie de echte uitvinder van de telefoon is. Tal van verhalen doen de ronde, zwartmakerij en…
 • De werking
  In het navolgende leg ik voor de geïnteresseerde leek uit hoe hoe het telefoontoestel functioneert. Ik ga voorbij aan de eerste experimenten die werden gedaan…
 • Signaal-ruis verhouding
  De signaal-ruis verhouding (S/N) is één van de centrale begrippen in de wereld van de telecommunicatie en één van de belangrijkste…
 • Signalering
  Behalve zenden en ontvangen van spraak, moet een telefoontoestel ook nog aan een telefooncentrale kunnen melden dat de gebruiker een gesprek wil voeren en zo…
 • Lijnkiezers & Serietoestellen
  Lijnkiezers en serietoestellen; wat zijn het en wat zijn hun verschillen. Lijnkiezers en serietoestellen zijn toestellen ontworpen voor kleine bedrijven, kantoren, thuispraktijken e.d., waarbij er…
 • Een huisdier geeft ieder mens de kans een baasje te worden.
  Midas Dekkers