1 | 2 | 3 | 4

Signaal-ruis verhouding

decibelDe signaal-ruis verhouding (S/N) is één van de centrale begrippen in de wereld van de telecommunicatie en één van de belangrijkste factoren in de dimensionering van telecommunicatienetwerken.


Het signaal is datgene wat we willen overbrengen, de spraak; met ruis wordt alle (ver)storing bedoeld die ontstaat tijdens het transport van het signaal door een netwerk. In de wereld van de telefonie is S/N de sterkteverhouding tussen de spraak en de storingen.
Om de verstaanbaarheid bij telefonie te waarborgen is internationaal afgesproken te streven naar een S/N aan het einde van een telefoonverbinding van ongeveer 30: de spraak is een factor 30 sterker dan alle verstoringen samen. Ervaring leert, dat bij een S/N van 30 de ontvangen spraak goed verstaanbaar is.

In de telecommunicatie hanteert men bij beschouwingen over signalen en signaalsterktes over het algemeen een logaritmische eenheid, de decibel (dB) volgens de formule:  10 x log ( S / N ).
Een factor 30 komt dan overeen met ongeveer 15 dB.

De dB is dus een verhouding en zegt niets over de absolute sterkte van het geluid !!

 

Achtergronden

 • Het telefoontoestel
  De vorm, het uiterlijk van het telefoontoestel is sinds zijn introductie flink geëvolueerd, vooral door toepassing van steeds weer nieuwe materialen. Het aanvankelijke hout werd…
 • De uitvinders
  Er is nog wel wat discussie over de vraag wie de echte uitvinder van de telefoon is. Tal van verhalen doen de ronde, zwartmakerij en…
 • De werking
  In het navolgende leg ik voor de geïnteresseerde leek uit hoe hoe het telefoontoestel functioneert. Ik ga voorbij aan de eerste experimenten die werden gedaan…
 • Signaal-ruis verhouding
  De signaal-ruis verhouding (S/N) is één van de centrale begrippen in de wereld van de telecommunicatie en één van de belangrijkste…
 • Signalering
  Behalve zenden en ontvangen van spraak, moet een telefoontoestel ook nog aan een telefooncentrale kunnen melden dat de gebruiker een gesprek wil voeren en zo…
 • Lijnkiezers & Serietoestellen
  Lijnkiezers en serietoestellen; wat zijn het en wat zijn hun verschillen. Lijnkiezers en serietoestellen zijn toestellen ontworpen voor kleine bedrijven, kantoren, thuispraktijken e.d., waarbij er…
 • De tijd bestaat alleen maar omdat anders alles tegelijk zou gebeuren.
  Albert Einstein