Welkom in het
ONLINE TELEFOONMUSEUM

van Freerk Kuperus
Naar het Museum

In dit museum staat het merendeel van mijn verzameling telefoontoestellen. De verzameling - en als vervolg daarop het museum - is ontstaan uit belangstelling voor telefonie en in het bijzonder voor het artefact waarmee de gebruiker, en wie is dat niet, te maken heeft: het telefoontoestel.

Het museum is chronologisch ingedeeld, de telefoons zijn geëtaleerd in vijf periodes van 20 jaar en de periode na 2000. Bij elke periode staat een korte typering van de belangrijke ontwikkelingen van de toestellen in die tijd. Bovendien is bij veel toestellen een toelichting beschikbaar in de vorm van een korte beschrijving van kenmerken, een extra foto of een elektrisch schema, al naar gelang het materiaal wat ik beschikbaar heb (en de tijd ...).
Klik op afbeelding van de telefoon en u krijgt de additionele informatie.

Email: