Print deze pagina

Het Museum

Welkom bij TELEFOONMUSEUM.EU


In dit online telefoonmuseum staat het merendeel van mijn verzameling telefoontoestellen. De verzameling - en als vervolg daarop het museum - is ontstaan uit belangstelling voor telefonie en in het bijzonder voor het artefact waarmee de gebruiker, en wie is dat niet, te maken heeft: het telefoontoestel.

Het museum is chronologisch ingedeeld: telefoons zijn geëtaleerd in vijf periodes van 20 jaar in de 20e eeuw, de periode voor 1900 en de periode na 2000. Bij elke periode staat een korte typering van de belangrijke ontwikkelingen van de toestellen gedurende die tijd. Bovendien is bij veel toestellen een toelichting beschikbaar in de vorm van een korte beschrijving van kenmerken, een extra foto of een elektrisch schema, al naar gelang het materiaal wat ik beschikbaar heb (en de tijd ...).
De zoekfunctie biedt allerlei mogelijkheden om datgene te vinden waar uw belangstelling naar uitgaat.

Hier en daar is achtergrondinformatie toegevoegd. Ook is er een pagina met koppelingen. Dit zijn vooral links naar andere plaatsen op het internet waar informatie over telefonie wordt geëtaleerd maar ook naar nog wat ander belangwekkende zaken.
En tenslotte nog een beetje over mezelf.

Op dit moment zijn nagenoeg alle toestellen tot 2000 geëtaleerd, vanaf 2000 ben ik nog bezig. De site met links is ook nog wat beperkt.

Tenslotte: mijn online museum is op geen enkele manier bedoeld als concurrent van andere, soortgelijke sites; het is uitsluitend de etalage voor mijn verzameling.

Freerk Kuperus